نوشیدنی ختمی سیاه

خواص گیاهی

آنتی اکسیدان قوی، کمک به هضم غذا، در مان سرفه های خشک، مفید در درمان سرماخوردگی و ...


ترکیبات

پودر گل ختمی سیاه، شکر


مـحتـوی 12 بستـه پـودر نیمـه آمـاده وزن خـالـص هـر سـاشـه 15 گـرم وزن هر جعبه 220 گرم 24 بسته در هر کارتن