شربت خاکشیر

خواص گیاهی

خنک کننده و ملین، کاهش فشار خون، رفع عطش، تنظیم سیستم گوارش، پاک کننده کلیه و کبد از التهاب و عفونت و ...


ترکیبات

خاکشیر، زعفران، شکر


مـحتـوی 12 بستـه پـودر نیمـه آمـاده وزن خـالـص هـر سـاشـه 20 گـرم وزن هر جعبه 280 گرم 24 بسته در هر کارتن