ورزش و سلامتی..

نکاتی مهم که قبل از شروع به ورزش باید رعایت کرد.

- اگر برنامه ورزشی شما قرار است در ساعات اولیه صبح باشد حداقل یک ونیم ساعت زودتر از لحظه آغاز ورزش از خواب بیدار شوید تا عضلات شما رمان کافی برای آماده شدن وبیدار شدن را داشته باشند

- قبل از اینکه ورزش کردن را آغاز کنید خصوصا اگر زمان آن صبح باشد حتما کمی اب , شیر یا ابمیوه تازه بنوشید تا به رفع غلظت خون شما در ساعات اولیه صبح کمک کند.

- اگر میخواهید بعد از صبحانه ورزش کنید حداقل یک ساعت فاصله زمانی بین صبحانه و اغاز ورزش را رعایت کنید , به دلیل لینکه در اینمدت خون اطراف معدع تجمع میکند تا به هضم سریعتر و راحتتر غذا کمک کند اما برای ورزش کردن شما به حضور خون در عضلات نیاز دارید

-با توجه به وضعیت هوا و فصلی که در ان به سر میبرید لباس مناسب با هوا را به تن کنید و حتما از لوازم ورزشی مرغوب استفاده کنید خصوصا کفش ورطشی مناسب چرا که پا قلب دوم انسان است.

- حرکات کششی و نرمشی را حداقل به مدت 15 دقیقه انجام دهید حتی اگر برنامه ورزشی شما یک پیاده روی مختصر باشد .